☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pracownia Fizykochemiczna

Pracownia Fizykochemiczna wykonuje badania:

I. Tożsamość kwasu bornego Metoda wizualna - Test barwienia płomienia - [A]BA-001_000_000 wydanie 5 z dnia 16.03.2021 r.

II. Zawartość kwasu bornego w roztworach wodnych w zakresie stężeń [1-3]% - Metoda miareczkowa - [A]BA-002_000_000 wydanie 5 z dnia 16.03.2021 r.

III .Oznaczanie zanieczyszczeń i zawartości:

 • oznaczanie straty przy suszeniu
 • oznaczanie popiołu całkowitego
 • oznaczanie popiołu siarczanowego
 • oznaczanie substancji łatwo zwęglających się
 • oznaczanie zanieczyszczeń chlorkami, siarczanami, jonami amonowymi arsenem,  jonami potasu, wapnia, magnezu, żelaza, metalami ciężkimi w przeliczeniu na ołów
 • pomiar temperatury topnienia, wrzenia
 • oznaczanie liczby hydroksylowej,  jodowej, zmydlenia, estrowej, kwasowej
 • oznaczanie wielkości cząstek w maściach
 • oznaczanie wytrzymałości mechanicznej tabletek
 • oznaczanie stopnia rozdrobnienia

IV. Badania tożsamości

V. Badania zawartości substancji czynnych

VI. Badanie wody oczyszczonej wg Farmakopei Europejskiej oraz Farmakopei Polskiej

Badania wykonywane są metodami:

 • analiza grawimetryczna
 • analiza objętościowa
 • analiza potencjometryczna w środowisku wodnym i niewodnym
 • analiza refraktometryczna
 • analiza spektrofotometryczna (UV-Vis i FT-IR)
 • analiza chromatograficzna (HPLC z detekcją UV-VIS i HPTLC)
 • analiza polarymetryczna
 • analiza mikroskopowa
 • analiza wagowa
 • analiza sitowa
 • analiza kolorymetryczna
 • pomiary przewodności
 • pomiary pH

 

[A] Metody akredytowane

 

Wytworzył:
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2010-01-07 10:31:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2021-02-17 10:53:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379