☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przeterminowane leki

 

Pacjencie  pamiętaj, że:

A) Lek  przeterminowany  może  stanowić  dla ciebie zagrożenie zdrowotne ze względu na:

    - brak efektu farmakologicznego w związku z rozkładem substancji farmakologicznie czynnej,
    - toksyczne działanie produktów rozpadu substancji farmakologicznie czynnej lub substancji  pomocniczych   wykorzystywanych  do  formulacji   postaci  leku;

B)    nie należy przeterminowanych lub nie wykorzystanych produktów leczniczych wyrzucac do śmietników wraz z innymi odpadami gdyż stanowią:

    - zagrożenie  chemiczne  dla  środowiska  naturalnego,
    - zagrożenie zdrowotne dla osób, które wejdą w posiadanie tak wyrzuconych produktów leczniczych,
    - zagrożenie  zdrowotne  dla  zwierząt  żerujących  na  wysypiskach  śmieci.

W związku z powyższym należy ustalić, która z najbliżej położonych aptek, w ramach współpracy z władzami gminnymi*, prowadzi zbiórkę od pacjentów przeterminowanych produktów leczniczych i w tej aptece, w porozumieniu z jej obsadą fachową, zdeponować takie produkty.

 

* Gospodarka odpadami (w tym przeterminowanymi/niewykorzystanymi produktami leczniczymi)  należy  do  zadań  własnych  gmin  (podstawa prawna:ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.u.nr 132 poz.622 ze zmianami)

Wytworzył:
dr n. farm. Kazimierz Jakubiec
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2007-10-15 10:12:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2007-10-15 10:20:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379