☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty

 

OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

NA PROWADZENIE APTEKI LUB PUNKTU APTECZNEGO

 

Podstawa prawna:

- art. 105 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.).

- ustawa z 10 października 2002r.  o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z 2020r. poz.2207).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021r.  (Dz.U. z 2020r.  poz. 1596).

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłat  za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. z 2007 r., nr 150, poz. 1072).

 

Opłaty obowiązują od 01.01.2021 r.

1

Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

 

14000,00 zł

2

Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jego przedłużenie w przypadku zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienia.

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

 

2800,00 zł

3

Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

  

1800,00zł

 

4

Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana.

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

    

900,00 zł

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Narodowy Bank Polski
O/O Poznań
Nr konta: 47 1010 1469 0026 1322 3100 0000

 

Dokonujący wpłaty obowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację
z określeniem jej tytułu –„opłata za zezwolenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/ punktu aptecznego w...................." lub „opłata na przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki w ………..”

Wnioskodawca obowiązany jest przedstawić dowód wpłaty należnej opłaty w dniu odbioru zezwolenia / zmiany zezwolenia / przeniesienia zezwolenia. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

 
 
 

OPŁATA SKARBOWA
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330).

 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 
 
tytułem:
 
Opłata za wydanie zaświadczenia
17 zł
Opłata za wydanie decyzji np.: (wygaszenie zezwolenia)

10 zł
Opłata za wydanie promesy zezwolenia na prowadzenia apteki:
98 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii
z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony
5 zł
 
 

 

Wytworzył:
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2007-05-16 10:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2019-10-15 10:18:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379