☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wnioski

 

WNIOSKI WRAZ Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCE ZMIANY NA STANOWISKU KIEROWNIKA

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej (WNIOSEK.DOCX)

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej (WNIOSEK.DOCX)

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki działu farmacji szpitalnej (WNIOSEK.DOCX)

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika punktu aptecznego (WNIOSEK.DOC)

FORMULARZ WRAZ Z OPISEM DOTYCZĄCY POWIERZENIA ZASTĘSTWA KIEROWNIKA

Formularz zgłoszenia powierzenia zastępstwa kierownika apteki na okres dłuższy niż 30 dni (WNIOSEK.DOCX)

WNIOSKI DOTYCZĄCE ŚRODKÓW ODURZĄJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

Podmiot leczniczy  nieposiadający w swojej strukturze organizacyjnej apteki szpitalnej, zakładowej lub działu farmacji, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii, prowadzący indywidualną praktykę lekarską, a także inny podmiot leczniczy, którego działalność wymaga posiadania i stosowania środków odurzającąch grup I-N, II-N i III-N lub substancji psychotropowych grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze może posiadać ww. produkty, w celach medycznych lub innych zgodnych z zakresem swojej działalności statutowej (np. szkoly wyższe), po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.  


WNIOSEK  O UZYSKANIE ZGODY NA POSIADANIE I STOSOWANIE W CELACH MEDYCZNYCH PREPARATÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU JAKO PRODUKTY LECZNICZE ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUP I-N, II-N, III-N, IV-N LUB SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUP II-P, III-P, IV-P (wniosek.docx)

WNIOSEK  O UZYSKANIE ZGODY NA POSIADANIE I STOSOWANIE W PRZEPROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUP I-N, II-N, III-N, IV-N LUB SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUP II-P, III-P, IV-P  (wniosek.doc)

 

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY

zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę 

1. Produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropową objęte kategorią dostępności "Rpw"

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” dla lekarzy  (wniosek.doc)

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” dla lekarzy weterynarii (wniosek.doc)

2. Produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropową objęte kategorią dostępności "Rp" 

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” dla lekarzy  (wniosek.doc)

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” dla lekarzy weterynarii (wniosek.doc)

 

 

WNIOSEK DOTYCZĄCY UTWORZENIA DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

 

Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie  Działu Farmacji Szpitalnej pełniącego funkcję apteki szpitalnej (wniosek.doc)

 

Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2006-08-08 09:17:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2021-09-02 10:18:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379