Pracownia Analityki Farmaceutycznej

Pracownia Analityki Farmaceutycznej jest jednostką organizacyjną Laboratorium powołaną w celu wykonywania badań jakościowych z zakresu analizy farmaceutycznej produktów leczniczych (w tym surowców farmaceutycznych) i wyrobów medycznych.

 

Pracownia wykonuje badania:

I. Oznaczanie jakościowe kwasu bornego w roztworach wodnych - A”BA-001_000_000 wydanie 3 z dnia 26.01.2018 r.

II. Oznaczenie ilościowe kwasu bornego w roztworach wodnych w zakresie stężeń 1 – 3 % - „A”BA-002_000_000 wydanie 3 z dnia 26.01.2018 r.

III .Oznaczanie zanieczyszczeń i zawartości:

 • oznaczanie straty przy suszeniu
 • oznaczanie popiołu całkowitego
 • oznaczanie popiołu siarczanowego
 • oznaczanie substancji łatwo zwęglających się
 • oznaczanie zanieczyszczeń chlorkami, siarczanami, jonami amonowymi arsenem,  jonami potasu, wapnia, magnezu, żelaza, metalami ciężkimi w przeliczeniu na ołów
 • pomiar temperatury topnienia, wrzenia
 • oznaczanie liczby hydroksylowej,  jodowej, zmydlenia, estrowej, kwasowej
 • oznaczanie wielkości cząstek w maściach
 • oznaczanie wytrzymałości mechanicznej tabletek
 • oznaczanie stopnia rozdrobnienia

IV. Badania tożsamości

V. Badania zawartości substancji czynnych

VI. Badanie wody oczyszczonej wg Farmakopei Europejskiej oraz Farmakopei Polskiej

Badania wykonywane są metodami:

 • analiza grawimetryczna
 • analiza objętościowa
 • analiza potencjometryczna w środowisku wodnym i niewodnym
 • analiza refraktometryczna
 • analiza spektrofotometryczna (UV-Vis i FT-IR)
 • analiza chromatograficzna (HPLC z detekcją UV-VIS i HPTLC)
 • analiza polarymetryczna
 • analiza mikroskopowa
 • analiza wagowa
 • analiza sitowa
 • analiza kolorymetryczna
 • pomiary przewodności
 • pomiary pH

 

„A” Metody akredytowane

 

Wytworzył:
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2010-01-07 10:31:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2019-02-08 14:15:09)