Opłaty

 
OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
APTEKI LUB PUNKTU APTECZNEGO
(obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)
 

Uwaga!!! Warunkiem otrzymania zezwolenia jest wniesienie wymaganej opłaty.

 

 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) - art.70 ust. 6 i 7
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 150, poz. 1072)
3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) - art. 105, art. 104a
4) Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zmianami - art. 5
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
NBP O/O Poznań nr: 47 1010 1469 0026 1322 3100 0000
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu; ul. Szwajcarska 5
 
 
tytułem:

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki        

11250 PLN

Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki

2250 PLN

Opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki

2250 PLN

Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

1800 PLN

Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

900 PLN

Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki lub punktu aptecznego wynikająca z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego

       0 PLN

 

 


OPŁATA SKARBOWA
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, 1635)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty  
    skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz. 1804).
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 
 
tytułem:
 
Opłata za wydanie zaświadczenia
17 zł
Opłata za wydanie decyzji np.: (wygaszenie zezwolenia)

10 zł
Opłata za wydanie promesy zezwolenia na prowadzenia apteki:
98 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii
z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony
5 zł