Apteki ogólnodostępne

Udzielanie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej ubiegający się o zezwolenie składa do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w postaci elektronicznej, natomiast dokumenty do niego dołączone mogą być złożone w formie elektronicznej albo papierowej.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej składa się w postaci elektronicznej za pośrednictwem:

  1. dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

lub

  1. elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Aby złożyć wniosek i dołączane do niego dokumenty w postaci elektronicznej niezbędne jest posiadanie konta na platformie PS (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

Szczegółowa procedura określająca postępowanie w sprawie o udzielanie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki ogólnodostępnej jest w przygotowaniu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Załączniki do pobrania  (w wersji *.docx):

Załączniki nr 1 - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wnioskodawcy (osoba fizyczna)

Załącznik nr 3a - Wzór oświadczenia wnioskodawcy (spółka)

Załącznik nr 3b - Wzór oświadczenia wnioskodawcy (wspólnik/partner spółki)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie kandydata na kierownika o podjęciu się pełnienia funkcji kierownika we wnioskowanej aptece oraz nie pełnienia funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni

karta apteki  wersja*.doc
 

Przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki

Załącznik - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

 
Wytworzył:
dr n.farm. G. Pakulski
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2006-07-31 15:05:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2019-01-25 14:44:09)