Rejestry i ewidencje


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu prowadzi rejestry placówek nadzorowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Rejestry te są dostępne w rejestrze administrowanym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny i obejmują:

Ponadto Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu prowadzi rejestry:
  • Książek Ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych,
  • Książek kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych.


W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym prowadzone jest Archiwum Zakładowe, w którym zgromadzone są dokumenty od 1993 roku.

 


Zasady udostępniania akt określa ustawa o dostępie do informacji publicznej, prawo prasowe oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2003-09-08 08:54:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2017-12-22 12:52:17)