Majątek

 

 

         Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu dysponuje majątkiem należącym  do Skarbu Państwa (stan na dzień 31.12.2018 r.):

 

 

Wartość środków trwałych – 3.811.061,50 PLN

Wyposażenie – 596.655,56 PLN

Wartości niematerialne i prawne – 126.938,45 PLN

Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2003-09-06 14:51:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2019-04-26 09:56:48)