☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Środa 14.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty

 

 

OPŁATA
 
OPŁATA SKARBOWA
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, 1635)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty  
    skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz. 1804).
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 
 
tytułem:
 
Opłata za wydanie zaświadczenia
17 zł
Opłata za wydanie decyzji np.: (wygaszenie zezwolenia)

10 zł
Opłata za wydanie promesy zezwolenia na prowadzenia apteki:
98 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii
z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony
5 zł
 
 
 
 

 
 
 
OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
APTEKI LUB PUNKTU APTECZNEGO
(obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku)
 

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

 

 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) - art.70 ust. 6 i 7
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 150, poz. 1072)
3) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) - art. 105, art. 104a
4) Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zmianami - art. 5
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
NBP O/O Poznań nr: 47 1010 1469 0026 1322 3100 0000
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu; ul. Szwajcarska 5
 
 
tytułem:
 
Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki        
10500 PLN
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:      
2100 PLN
Opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki: 2100 PLN
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1800 PLN
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900 PLN
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki lub punktu aptecznego wynikająca z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego        0 PLN
 

 

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X