☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Sobota 24.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłaty

 

OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

NA PROWADZENIE APTEKI LUB PUNKTU APTECZNEGO

 

Podstawa prawna:

  1. art. 105 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 499 ze zm.).
  2. ustawa z 10 października 2002r.  o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z 2018r. poz.2177 ze zm.).
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września  2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r.  (Dz.U. z 2018r.  poz. 1794).
  4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłat  za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 150, poz. 1072).

Opłaty obowiązują od 01.01.2020 r.

1

Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

 

13000,00 zł

2

Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jego przedłużenie w przypadku zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienia.

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

 

2600,00 zł

3

Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

  

1800,00zł

 

4

Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana.

Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.

    

900,00 zł

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Narodowy Bank Polski
O/O Poznań
Nr konta: 47 1010 1469 0026 1322 3100 0000

 

Dokonujący wpłaty obowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację
z określeniem jej tytułu –„opłata za zezwolenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/ punktu aptecznego w...................." lub „opłata na przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki w ………..”

Wnioskodawca obowiązany jest przedstawić dowód wpłaty należnej opłaty w dniu odbioru zezwolenia / zmiany zezwolenia / przeniesienia zezwolenia. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

 
 
 

OPŁATA SKARBOWA
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, 1635)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty  
    skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz. 1804).
 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku.
 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:
 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 
 
tytułem:
 
Opłata za wydanie zaświadczenia
17 zł
Opłata za wydanie decyzji np.: (wygaszenie zezwolenia)

10 zł
Opłata za wydanie promesy zezwolenia na prowadzenia apteki:
98 zł
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kserokopii
z oryginałem od każdej pełnej lub rozpoczętej strony
5 zł
 
 

 


 
liczba odwiedzin: 816540

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X