Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Sobota 10.10.2015

zaawansowane

Oferty pracy

 

 

Ogłoszenie nr: 169917 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Data ukazania się ogłoszenia: 16 czerwca 2015 r.


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

kierownik działu do spraw administracyjno-organizacyjnego

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie pracą działu poprzez podział zadań pomiędzy pracowników, wydawanie poleceń i instrukcji, monitorowanie terminowości i poprawności realizowanych spraw
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem czynności kontrolnych przez Inspektorat, w tym nad: opracowywaniem projektów Planu Kontroli Inspektoratu; sporządzaniem projektów upoważnień do przeprowadzania kontroli; publikacją materiałów pokontrolnych w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu
 • sprawowanie nadzoru nad sposobem prowadzenia postępowań administracyjnych
 • sporządzanie opisu stanowisk pracy, zakresów czynności oraz dokonywanie okresowych ocen pracowniczych w podległym Dziale
 • koordynacja spraw administracyjno-organizacyjnych Inspektoratu

Warunki pracy

 

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w siedzibie Inspektoratu
  - sporadyczne wyjazdy do delegatur Inspektoratu
  - kontakty indywidualne z interesantami zewnętrznymi
  - reprezentowanie Inspektoratu na naradach zewnętrznych dotyczących spraw administracyjno-organizacyjnych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego. Brak windy w budynku. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160cm po schodach z poręczami. Wejście do pomieszczeń biurowych odbywa się bezpośrednio z korytarza. Drzwi do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. W budynku pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę , w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym, sztucznym oraz sztuczną wentylacją. Parametry środowiska w obowiązującej normie.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze-magister prawa i administracji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość procedury administracyjnej (K.p.a.) oraz prawa farmaceutycznego
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz systemu informacji prawniczej

wymagania dodatkowe

 • efektywna komunikacja
 • asertywność
 • umiejętność radzenia ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

 • 30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  sekretariat@wif-poznan.pl

Inne informacje:

 • - przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia
  - praca na 1/2 etatu z możliwością przedłużenia do pełnego etatu
  - zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie
  -oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  - wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru na stronie BIP KPRM, na stronie BIP i w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu
Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
(2015-05-22)
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2006-07-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2015-06-16 07:56:31)
 
 

ilość odwiedzin: 517965

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X