www.bip.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Niedziela 19.04.2015

zaawansowane

Ogłoszenie nr: 162656

Data ukazania się ogłoszenia: 01 września 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy asystent

do spraw przeprowadzania badań z zakresu analizy farmaceutycznej w Laboratorium Kontroli Jakości Leków

umowa o pracę na czas określony od dnia 01.10.2014r. do 31.12.2014 r.
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  w Poznaniu
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  ul. Nowogrodzka 36
  61-048 Poznań

   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • obsługa aparatury badawczo-pomiarowej
 • prowadzenie dokumentacji badań
 • walidacja metod badawczych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca laboratoryjna w godzinach 7:30 - 15:30
praca przy komputerze przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Budynek laboratorium (3 kondygnacje) nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, wyższe z zakresu analityki medycznej
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium mikrobiologicznym o profilu farmaceutycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość obsługi komputera
  • dobra znajomość przynajmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego

wymagania dodatkowe

 • potwierdzone kwalifikacje dotyczące znajomości zasad pracy w systemach zapewnienia jakości
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • numer telefonu kontaktowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Szwajcarska 5
61-285 Poznań

sekretariat@wif-poznan.pl

Inne informacje:

Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 


Ogłoszenie nr: 161896

Data ukazania się ogłoszenia: 23 lipca 2014 r.    Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
    inspektor farmaceutyczny
    umowa o pracę na czas określony od dnia 01.09.2014r. do 31.12.2014 r.

    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 0.5

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
    w Poznaniu
    ul. Szwajcarska 5
    61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

    Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    czynności kontrolne wynikające z zadań nałożonych na wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008 r.,Nr 45, poz.271 ze zm.),
    czynności przygotowawcze w toku postępowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.,
    obowiązki wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz nadzoru nad ich obrotem oraz obrotem innych produktów będących w ofercie w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach ogólnodostępnych , aptekach szpitalnych, działach farmacji, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego.


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego.
    Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty, doświadczenie w administracji publicznej
    pozostałe wymagania niezbędne:
        prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
        prawo jazdy kat.B,
        bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz umiejętność szybkiego pisania,
        obsługa urządzeń biurowych,
        umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:
Termin składania dokumentów:

    08-08-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
    Szwajcarska 5
    61-285 Poznań

    sekretariat@wif-poznan.pl

Inne informacje:

Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.  


Ogłoszenie nr: 159909
    Data ukazania się ogłoszenia: 14 maja 2014 r.


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

    Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
    inspektor farmaceutyczny
    umowa o pracę od dnia 01.08.2014 r.


    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
    w Poznaniu
    ul. Szwajcarska 5
    61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

    Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    czynności kontrolnych wynikających z zadań nałożonych na wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008 r.,Nr 45, poz.271 ze zm.),
    czynności przygotowawczych w toku postępowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.,
    obowiązki wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz nadzoru nad ich obrotem oraz obrotem innych produktów będących w ofercie w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, działach farmacji, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego.


    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego.
    Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty, doświadczenie w administracji publicznej
    pozostałe wymagania niezbędne:
        prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
        prawo jazdy kat.B,
        bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz umiejętność szybkiego pisania,
        obsługa urządzeń biurowych,
        umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

    specjalizacja zawodowa z farmacji aptecznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

    30-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
    ul.Szwajcarska 5
    61-285 Poznań

    sekretariat@wif-poznan.pl

Inne informacje:

    Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.

     Ogłoszenie nr: 159915
    Data ukazania się ogłoszenia: 14 maja 2014 r.


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

    Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
    poszukuje kandydatów na stanowisko:
    inspektor farmaceutyczny
    umowa o pracę od dnia 01.12.2014r.


    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

    Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
    w Poznaniu
    ul. Szwajcarska 5
    61-285 Poznań


Miejsce wykonywania pracy:

    Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

    czynności kontrolne wynikające z zadań nałożonych na wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008 r.,Nr 45, poz.271 ze zm.),
    czynności przygotowawcze w toku postępowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.,
    obowiązki wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego

Warunki pracy

    Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

    Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz nadzoru nad ich obrotem oraz obrotem innych produktów będących w ofercie w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach ogólnodostępnych , aptekach szpitalnych, działach farmacji, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego.

 

    Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego.
    Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

    wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
    doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty, doświadczenie w administracji publicznej
    pozostałe wymagania niezbędne:
        prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
        prawo jazdy kat.B,
        bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz umiejętność szybkiego pisania,
        obsługa urządzeń biurowych,
        umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

    30-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
    Szwajcarska 5
    61-285 Poznań

    sekretariat@wif-poznan.pl

 

Inne informacje:

    Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.

Wytworzył:
dr n.farm. Kazimierz Jakubiec
(2013-06-21)
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2006-07-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2014-09-01 13:47:53)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 489656

Zaokrąglony róg prawy