www.bip.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Piątek 25.04.2014

zaawansowane

 

Ogłoszenie nr: 152598 (Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy asystent

Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  w Poznaniu
  Laboratorium Kontroli Jakości Leków
  ul. Nowogrodzka 36
  61-048 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • obsługa aparatury badawczo-pomiarowej
 • prowadzenie dokumentacji badań

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca laboratoryjna w godzinach 7:30 - 15:30
Praca przy komputerze przy naturalnym i sztucznym oświetleniuMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Budynek laboratorium (3 kondygnacje) nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe chemiczne, wyższe farmaceutyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przeprowadzania badań z zakresu analizy fizykochemicznej
  • dobra znajomość obsługi komputera
  • dobra znajomość przynajmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w laboratorium na podobnym stanowisku
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • numer telefonu kontaktowego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

12-07-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

sekretariat@wif-poznan.pl

 

Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

Wytworzył:
dr n.farm. Kazimierz Jakubiec
(2013-06-21)
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2006-07-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2013-06-20 15:30:37)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 423106

Zaokrąglony róg prawy