Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Sobota 06.02.2016

zaawansowane

Oferty pracy

 • Ogłoszenie nr: 174975

 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 listopada 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

 

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • inspektor farmaceutyczny

 • umowa o pracę od dnia 01.01.2016 r. z możliwością zatrudnienia od dnia 01.03.2016 r.

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czynności kontrolne wynikające z zadań nałożonych na wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008 r.,Nr 45, poz.271 ze zm.),

 • czynności przygotowawcze w toku postępowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.,

 • obowiązki wykonywane będą na terenie województwa wielkopolskiego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz nadzoru nad ich obrotem oraz obrotem innych produktów będących w ofercie aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, działach farmacji, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego.
Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty, doświadczenie w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,

  • prawo jazdy kat.B,

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz umiejętność szybkiego pisania,

  • obsługa urządzeń biurowych,

  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

 • 04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:


 

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  sekretariat@wif-poznan.pl

Inne informacje:

Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
Wynagrodzenie na stanowisku inspektora farmaceutycznego składa się z :
- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.500,00 zł
- dodatku stażowego

Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
(2015-05-22)
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2006-07-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2015-11-09 08:11:15)
 
 

ilość odwiedzin: 537711

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X